Công Ty Cổ Phần STR

・ Công ty TNHH May Mặc Kahoku Yasu

Công ty có 100% vốn đầu tư của công ty STR, đăt tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, là nhà máy chuyên may các trang phục nội y và đồ lót định hình.
Công ty dưới sự hướng dẫn từ bên Nhật, cấp độ kỹ thuật chất lượng sản phẩm có cùng tiêu chuẩn giống với công ty Eikou Yarisu, Bankin Yarisu

Tên công ty
Công ty TNHH May Mặc Kahoku Yarisu
Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất và Thương mại các trang phục nội y, định hình, đồ lót
Địa chỉ
Số 1 Làng Bắc, đường Licheng, Thạch Gia Trang, Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.
Ngày thành lập
2011/5/1
Người đại diện
Tổng giám đốc Yamaguchi Hideki
Vốn đầu tư
40 triệu yên
Tháng 5 năm 2011
thành lập công ty với vốn đầu tư 40 triệu yên
Tháng 12 năm 2012
mở rộng trung tâm cắt trải vải
Số 1 Làng Bắc, đường Licheng, Thạch Gia Trang, Tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.
TEL:+86-311-8576-8668 FAX:+86-311-8576-8667