Công Ty Cổ Phần STR

・ Công ty TNHH May Mặc Bankin Yarisu

Công ty có 100% vốn đầu tư của công ty STR, đăt tại thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, là nhà máy chuyên may các trang phục nội y và đồ lót định hình.
Cách nhà máy số 1- công ty Eikou Yarisu khoảng 1 giờ xe ô tô, các nhà máy bổ sung năng lực sản xuất cho nhau.
Và, Công ty dưới sự hướng dẫn từ bên Nhật, cấp độ kỹ thuật chất lượng sản phẩm có cùng tiêu chuẩn giống với công ty Eikou Yarisu

Tên công ty
Công ty TNHH May Mặc Bankin Yarisu
Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất và Thương mại các trang phục nội y, định hình, đồ lót
Địa chỉ
Tòa nhà số 10 KCN Panjin Petroleum High-tech, thành phố Bàn Cẩm, Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
Ngày thành lập
2007/9/3
Người đại diện
Tổng giám đốc Yamaguchi Hideki
Vốn đầu tư
710,000 USD
Tháng 9 năm 2007
thành lập công ty với vốn đầu tư 200,000 đô la Mỹ. Diện tích xưởng may 2,916 ㎡
Tháng 9 năm 2007
tăng vốn đầu tư lên 310,000 đô la Mỹ
Tòa nhà số 10 KCN Panjin Petroleum High-tech, thành phố Bàn Cẩm, Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
TEL:+86-427-2923777 FAX:+86-427-2919977