Công Ty Cổ Phần STR

・ Công ty TNHH May Mặc Eikou Yarisu

Công ty có 100% vốn đầu tư của công ty STR, đăt tại thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, là nhà máy chuyên may các trang phục nội y và đồ lót định hình.
"Công ty có các nhân viên chủ chốt đươc đào tạo kỹ thuật tại nhà máy Nhật Bản (Công ty New Lady), sử dụng các thiết bị máy móc (máy may, máy CAM, … ) đưa từ Nhật sang, có quy
trình kiểm soát chất lượng triệt đễ, và năm 2006 đã nhận chứng nhận ISO 9001."

Tên công ty
Công ty TNHH May Mặc Eikou Yarisu
Lĩnh vực hoạt động
Sản xuất và Thương mại các trang phục nội y, định hình, đồ lót
Địa chỉ
Số 97 đường Zhiquan, quận Xishi, thành phố Dinh Khẩu, Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
Ngày thành lập
1994/10/8
Người đại diện
Tổng giám đốc Yamaguchi Hideki
Vốn đầu tư
361 triệu yên
Tháng 10 năm 1994
thành lập công ty với vốn đầu tư 210 triệu yên
Tháng 4 năm 1996
Hoàn thành dự án với diện tích đất 11,256 ㎡, trong đó phân xưởng may 6,800 ㎡, văn phòng quản lý 380 ㎡
Tháng 12 năm 1997
tăng vốn đầu tư lên 335 triệu yên
Tháng 12 năm 1998
mở rộng nhà máy
Tháng 9 năm 1999
tăng diện tích xây dựng ( DT đất 11,256 ㎡, DT xây dựng 8,756 ㎡)
Tháng 6 năm 2006
nhận chứng nhận ISO 9001
Tháng 11 năm 2007
tăng vốn đầu tư lên 361 triệu yên
Tháng 5 năm 2015
lắp đặt xong máy ép nhiệt tự động
Máy may
900 máy
Máy CAM
1 máy
Máy CAD
10 máy
Máy trải vải tự động
1 máy
Năng suất tháng
400,000 cái
Số 97 đường Zhiquan, quận Xishi, thành phố Dinh Khẩu, Tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.
TEL:+86-417-4817-577 FAX:+86-417-4817-594